Suomen Löytöeläinten Kummit Ry

Sijaiskotisopimus

Sopimuksella Slekry ja allekirjoittanut sitoutuvat yhteistyössä huolehtimaan eläimen hyvinvoinnista hoitojakson ajan.

 • Sijaiskoti sitoutuu hoitamaan eläintä kuin omaansa, eläinsuojelulain ja -säännösten mukaisesti.
 • Sijaiskoti vie eläimen tarvittaessa lääkäriin ja ottaa aina ongelmatapauksissa yhteyttä yhdistyksen edustajaan.
 • Sijaiskodilla ei ole oikeutta pitää eläintä irrallaan ulkona, luovuttaa eläintä edelleen ilman yhdistyksen edustajan suostumusta, eikä lopettaa sitä ilman eläinsuojelullista syytä.
 • Sijaiskoti ottaa eläimen kotiinsa omalla vastuullaan. Jos eläin aiheuttaa vaurioita tai vikaa kiinteistöön, irtaimeen tai toiseen eläimeen, sijaiskoti on siitä itse vastuussa. Yhdistys ei korvaa myöskään rahallisesti eläimen mahdollisesti aiheuttamia vaurioita.
 • Sijaiskoti sitoutuu totuttamaan kissaa ihmiseen, viettämällä aikaa kissan kanssa ja pitämään luonaan, kunnes sille löytyy pysyvä koti. Jos ongelmia ilmenee, yhdistykselle on järjestettävä 2 viikkoa aikaa etsiä eläimelle uusi hoitopaikka tai pysyvä koti.
 • Sijaiskoti sitoutuu ilmoittamaan yhdistykselle sijaiskodissa olon aikana mahdollisesti tapahtuvat nimen ja yhteystietojen muutokset.
 • Yhdistys vastaa eläimen lääkärikuluista kuitteja vastaan sopimuseläinlääkäreiltä.
 • Sijaiskoti vastaa eläimen ruokinnasta ja hoidosta kotioloissa itse. Hankaliin tilanteisiin (kuten lääkitseminen tai pakkoruokinta) saa ohjeistusta ja apua yhdistykseltä. Yhdistykseltä voi hakea ruokaa, kissanhiekkaa ja muita tarvikkeita pääsääntöisesti varastoilta Pitkämäeltä tai Piispanristiltä sovittaessa. Erikseen sovitusti autottomalle sijaiskodille voidaan myös kuljettaa tarvikkeita.
 • Jos sijaiskoti haluaa käyttää vain tietyn merkin ruokaa tai hiekkaa, sijaiskoti vastaa tässä tapauksessa omalla kustannuksella tarvikkeista, mikäli varastossa ei ole kyseisiä tuotteita. 
 • Sijaiskoti ilmoittaa eläimen edistymisestä, voinnista vähintään kerran viikossa joko sähköpostilla, soittamalla, sijaiskotipalstalla facebookissa tai muulla sovitulla tavalla. Myös kuvia sekä videoita sijaiskoti lähettää kerran viikossa, joko facebookin sijaiskotipalstalla, sähköpostitse tai muulla sovitulla tavalla.
 • Eläimen varaukset hoitaa yhdistyksen adoptiotiimi.
 • Jos sijaiskoti haluaa adoptoida eläimen, tulee siitä ilmoittaa yhdistyksen edustajalle välittömästi. Jos eläimen kodin etsintä on jo alkanut ja kotiehdokkaiden kanssa on sovittu katsominen, menee sijaiskoti jonon perälle eikä ohita jo olemassa olevia kotiehdokkaita. Adoptiohalukkuus tulisikin ilmoittaa mieluusti jo ennen kodin etsinnän aloitusta!
 
Sijaiskotisopimus allekirjoitetaan paperisena versiona ennen sijaiskotitoiminnan aloittamista. Yksi kappale sopimuksesta jää sijaiskodille, toinen yhdistykselle. Sopimus lähetetään myös ennalta sähköpostitse kun sijaiskotina toimimisesta on tehty päätös. Uusi sijaiskoti saa rauhassa tutustua sopimukseen ennen sen allekirjoittamista.
Scroll to Top