Pakollinen kenttä *

Required field*

 

Sijaiskoti nimikkeet / Foster home title

Aktiivinen sijaiskoti = Sijaiskoti pystyy ottamaan kissan kuin kissan, ilman esteitä.

Hätäsijaiskoti = Sijaiskoti pystyy ottamaan kissan vain hätätilanteessa ja lyhytaikaiseen sijoitukseen. Yleensä kissat tulevat suoraan ulkoa.

Hätäsijaiskoti tietyillä ehdoilla = Sijaiskoti pystyy ottamaan kissan vain hätätilanteessa, mutta tietyillä ehdoilla: esimerkiksi kesympi kissa, ei mahdollisuutta eristää.

Erikoissijaiskoti = Sijaiskoti pystyy ottamaan kissan tietyillä kriteereillä: esimerkiksi oman kissan sairaus, fiv/ kaliki (terve oma kissa ei tee sinusta erikoissijaiskotia).

Vain eristys = Sijaiskoti pystyy ottamaan kissan vain eristykseen: lyhytaikainen sijoitus.

Tauolla = Sijaiskoti on toistaiseksi tauolla.

Active foster home = Foster home is able to take any cat.

Emergency foster home = Foster home is able to take cat in an emergency situation only and short time care. Cats usually comes straight from outside.

Emergency foster home with specific conditions = Foster home is able to take cat in an emergency situtation but with some conditions: for example tame cat or no isolation.

Specific foster home = Foster home is able to take cat but under certain conditions: for example your own cat’s illness, fiv postivine cat (having a healthy cat at home won’t make you a specific foster home)

Only isolation = Foster home is able to take cat only in isolation: short time care.

On a break = Foster home is on a break for now.

Scroll to Top